Pin máy Honeywell 1911

  • Dung lượng: 2400mAh
  • Nguồn điện: 3.7V
  • Thời sử dụng: 14 giờ
  • Thời gian sạc: 4-5 giờ