Đầu in Datamax M4206

  • Công nghệ in: Truyền nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp (option)
  • Độ phân giải: 203dpi
  • Tốc độ: 152 mm/s
  • Bề rộng khổ in: 108 mm