Đầu in Honeywell PC42T Plus

  • Công nghệ: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp
  • Loại máy: Honeywell PC42T Plus
  • Độ phân giải: 203dpi
  • Tốc độ: 101,6 mm/s