Chính sách bảo mật thông tin

maikhoa.com cam kết bảo mật thông tin riêng tư của quý khách hàng. Quý khách hàng vui lòng xem Cam kết bảo mật thông tin dưới đây của chúng tôi nhằm để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng.

Khi sử dụng Website này, quý khách hàng đã chấp thuận với các quy định được đưa ra trong Cam kết bảo mật này.

Thu thập thông tin cá nhân: để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại maikhoa.com. Quý khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân (Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm đảo tính chính xác và hợp pháp.

Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của quý khách hàng với mục đích phù hợp với quy chế bán hàng tại maikhoa.com. Và chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này của quý khách hàng để gửi đơn hàng, thư cảm ơn, chương trình khuyến mãi, hoặc phiếu khảo sát đánh giá dịch vụ.

Cam kết: Chúng tôi cam kết không cho thuê, bán hoặc đưa thông tin cá nhân của quý khách hàng đến bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách hàng, trừ những điều được nêu trong điều khoản bảo mật cá nhân này.

Thực thi pháp luật: Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin cá nhân của quý khách hàng trong trường hợp đặc biệt như yêu cầu của pháp luật.

Liên kết Website: Trang web của chúng tôi có chứa các liên kết với các website đối tác khác, và họ có quy chế bảo mật khác với maikhoa.com. Khi quý khách hàng click vào các website liên kết đó thì quý khách hàng phải tuân thủ theo quy chế bảo mật website của họ.

Thông tin liên hệ: Nếu quý khách hàng có bất kì câu hỏi nào về thông tin bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: phat@maikhoa.com