Máy kiểm kho Honeywell Dolphin 6500

  • Công nghệ quét: 2D Imager High Dendity
  • Loại mã vạch: Tất cả mã vạch 1D và 2D chuẩn hóa quốc tế
  • Bộ xử lý: Marvel XScale PXA300 @624MHz
  • Bộ nhớ: 128MB RAM / 128MB Flash ROM
  • Hệ điều hành: Windows CE5.0