Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bartender

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Bartender, cách tạo tem 35x22mm dùng nhiều cho các cửa hàng, siêu thị mini,…

Liên hệ hỗ trợ:

Bán hàng: 0916.77.71.71

Email: banhang@maikhoa.com

Kỹ thuật: 0344.392.804

Email: kythuat@maikhoa.com

Hotline: 0907.79.77.33

Email: phat@maikhoa.com