Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bartender

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Bartender, cách tạo tem 35x22mm dùng nhiều cho các cửa hàng, siêu thị mini,…

Liên hệ hỗ trợ:

Bán hàng: 0916.77.71.71

Email: [email protected]

Kỹ thuật: 0344.392.804

Email: [email protected]

Hotline: 0907.79.77.33

Email: [email protected]