Máy quét CCCD MKTech DP8210

Máy quét CCCD MKtech DP8210 với công nghệ quét mã vạch bằng hình ảnh, đọc tốt các loại mã QR trên CCCD, thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra MKTech DP8210 dùng ánh sáng trắng giúp dịu mắt trong quá trình sử dụng. Không cần cài thêm apps trung gian.

Máy quét CCCD MKTech DP8210 phù hợp với các bệnh viện, trạm ý tế, các cơ quan hành chính cần quét mã QR code trên CCCD mới.