Dây curoa máy in Zebra ZT410 300dpi

  • Dùng cho máy in Zebra ZT410, ZT411, ZT420, ZT421 300dpi
  • Chất liệu: cao su
  • P/N: 79867M