Đầu in Zebra ZT620

  • Công nghệ: truyền nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp
  • Độ phân giải: 203 dpi
  • Tốc độ: 12 ins
  • Khổ mực in tối đa: 170mm