Trục Roller Zebra ZT420

  • Thành phần: cao su đàn hồi, thép không gỉ
  • Độ rộng: 170mm
  • Bền mặt thiết kế nhám
  • Chất năng: cuốn giấy
  • Máy phù hợp: Zebra ZT420-203dpi, Zebra ZT420-300dpi