Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Bộ nguồn cáp RS232 Zebra

300,000

Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Cáp RS232 máy đọc mã vạch Zebra

350,000

Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Cáp USB máy đọc mã vạch Honeywell 1250G

350,000

Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Cáp USB máy đọc mã vạch Honeywell 1450G

350,000

Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Cáp USB máy đọc mã vạch Honeywell 1900G

450,000

Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Cáp USB máy đọc mã vạch Symbol

340,000

Dây cáp cho máy đọc mã vạch

Cáp USB máy đọc mã vạch Zebra

340,000

Chân đế cho máy đọc mã vạch

Chân đế Honeywell 1250G

300,000

Chân đế cho máy đọc mã vạch

Chân đế Honeywell 1900G

450,000

Chân đế cho máy đọc mã vạch

Chân đế Honeywell 1950G

450,000

Đầu in mã vạch

Đầu in Bixolon TX403

Đầu in mã vạch

Đầu in Datamax E4204B

Đầu in mã vạch

Đầu in Datamax E4205A