Pin máy đọc mã vạch Honeywell EDA61K

  • Dung lượng: 7000mAh
  • Nguồn điện: 3.7V
  • Thời sử dụng: 16 giờ
  • Thời gian sạc: 4-5 giờ