Pin máy đọc mã vạch Honeywell EDA51

  • Dung lượng: 4000mAh
  • Nguồn điện: 3.8V
  • Thời sử dụng: 12 giờ
  • Thời gian sạc: 4-5 giờ