Máy kiểm kho Zebra MC32N0

  • Công nghệ quét: 1D laser, 2D imager (tuỳ chọn)
  • Bộ xử lý: DualCore OMAP4 @ 800 MHz (Bản chuẩn).
  • Bộ nhớ: 512MB RAM / 2GB Flash ROM (Bản chuẩn).
  • Hệ điều hành: Windows Embedded Compact 7.0 (WinCE 7.0)