Máy kiểm kho Honeywell CK75

  • Công nghệ quét: 1D, 2D
  • Khả năng: quét gần hoặc quét xa (tùy chọn)
  • CPU: Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 dual-core,
    multi-engine processor architecture