Máy đọc mã vạch Zebex Z-3190

1,600,000

  • Công nghệ CCD, đơn tia.
  • Tốc độ: 330 scans/s
  • Đọc các mã vạch 1D và GS1 Databar
  • Giao tiếp: USB