Két đựng tiền JJ410

750,000

  • Ở khoá và chìa khoá cứng đi kèm
  • Cổng kết nối với máy in
  • Kích thước: 475 x 455 x 165 mm
  • Trọng lượng: 7kg