Đầu in TSC TTP-244 Pro

  • Công nghệ: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp
  • Loại máy: TSC TTP-244 Pro
  • Độ phân giải: 203dpi
  • Tốc độ: 101,6 mm/s