Đầu in TSC MH341

  • Công nghệ: in nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp
  • Loại máy: TSC MH341
  • Độ phân giải: 300dpi
  • Tốc độ: 101,6 mm/s