Máy đọc mã vạch MKTECH DS6800

Công nghệ: hình ảnh 1D 2D (1280×1024)pixel

Đọc mã vạch từ 3 mil trở lên

Kết nối: USB

Chuẩn công nghiệp IP65

Bảo hành: 24 tháng