Máy đọc mã vạch MKTECH DP8210

Công nghệ: hình ảnh 1D 2D (640×480 pixel)

Đọc được mã vạch từ 5mil trở lên

Dòng để bàn

Kết nối: USB

Bảo hành: 24 tháng