Máy đọc mã vạch Honeywell 3320GHD

  • Công nghệ quét: hình ảnh (838 x 640 pixel array)
  • Dung sai chuyển động: >270 cm/s (106 in/s) at focal point
  • Góc quét: Horizontal: 42.4°, Vertical: 33°
  • Tiêu điểm: 127 mm (5 in)
  • Kết nối: USB hoặc RS232